דון ג'קובסון תכנון ופיתוח
שירותי תרגום אנגלית-עברית למקצועות התכנון והפיתוח

04-9802075 

מדריך למזמינים שירותי תרגום
 
שינויים בענף הבניה בישראל

תהליך הגלובליזציה המתחולל בימינו בענפים אחרים מורגש היטב גם בענף הבניה בישראל, והוא 
מתבטא בהשתתפות גוברת של גורמים זרים מתחומי הכספים, התכנון והבניה בכל היבטי הפיתוח. תופעה זו היא דו סטרית: יזמים, חברות קבלניות ומתכננים ישראלים מגבירים אף הם את מעורבותם בשווקים הבינלאומיים.

למעורבות של גורמים מחו"ל בענף הבניה בישראל מתלווים מיזמים משותפים מסוגים שונים וכן צורות חדשניות וייחודיות של התקשרות חוזית כגון BOT ו-PFI. פעילות זו מורגשת בייחוד בפרויקטים של תשתיות ותחבורה כגון בניית מנהרות וחשמול רכבות, וכן במיזמים יוקרתיים אחרים כגון חיפושי נפט וגז טבעי, שבהם הניסיון או הידע הישראלי לוקה בחסר, או שבהם השתתפותם של גורמים זרים רצויה או הכרחית.

השפה המקצועית שבה משתמשים ברובם של פרויקטים אלה היא אנגלית. מסמכי תכנון רבים (כגון מפרטים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים) נכתבים במקור בעברית ומתורגמים לאנגלית על מנת לקדם את השתתפותם של גורמי חוץ ולאפשר תקשורת יעילה בינם לבין שותפיהם הישראליים, אפילו כאשר השותפים הזרים בעצמם אינם מגיעים ממדינות דוברות אנגלית.

חשיבותם של שירותי תרגום מקצועיים בענף הבניה

הצמיחה בכמותם ובהיקפם של הפרויקטים שבהם מהווה השפה מרכיב חשוב, מתרחשת בד בבד עם צמיחה בחשיבותם של שירותי תרגום מקצועיים העונים על הצרכים הייחודיים של ענף הבניה. בתחום זה ישנם מספר מאפיינים ייחודיים המגבירים את חשיבותו של תרגום מקצועי ואמין, ביניהם:
  • תהליכי תכנון ובנייה מורכבים וארוכים;
  • ריבוי המקצועות המעורבים בכל פרויקט והצורך ביצירת תיאום ביניהם;
  • העומק והפירוט הנדרשים לפיתוח רעיונות התכנון ולניהול ביצועם;
  • שינויים בטכנולוגיה והכנסת תהליכים ומוצרים חדשים לשוק;
  • שינויים ארוכי טווח במינוח המקצועי.
שירותי תרגום בענף זה חייבים, לפיכך, להתבסס על ידע, ניסיון וכישורי כתיבה. ובתחום זה, במידה רבה יותר מאשר בתחומי ספרות או בתחומים אקדמיים, האמינות והדיוק הם מרכיבים הכרחיים, בייחוד בהתחשב בהשקעה הכספית הניכרת שנעשית על ידי חברות בינלאומיות ורשויות ממשלתיות בכל שלבי תהליך הפיתוח.

דיוק הוא גורם המפתח גם באופן הצגת הדברים, מאחר ששיקולי תדמית ממלאים אף הם תפקיד חשוב. טעויות במינוח מקצועי, תיאורים לקויים של תהליכים או מוצרים ואפילו שגיאות כתיב עלולים להביך ולבלבל את הקורא ולהפגין חוסר מקצועיות. ברור שלא ניתן לצפות שמתרגם בתחומים כגון אלקטרוניקה, רפואה או ספרות, מקצועי ככל שיהיה, יספק את רמת התרגום הנדרשת בתחום הבנייה על סמך כישורי שפה בלבד.

תהליך התרגום

על מנהלי פרויקטים לשקול גם את הזמן שיידרש לביצוע התרגום ואת הצורך לפקח על תהליך התרגום ותוצריו. היכרות עם תהליך התרגום והנוהג בתחום חשובים, מאחר שנדרשת השקעה של זמן ומאמץ על מנת לכלול אותם בתהליך התכנון והבניה הכולל של הפרויקט.

ניתן להניח בבטחה ששום מתרגם לא יוכל להכיר לפרטי פרטים כל אחד מן המקצועות המשתתפים בפרויקט מורכב. לעתים קרובות, המתרגם ייתקל במונחים חדשים או לא מוכרים בפרויקט. מפרטים וכתבי כמויות יכללו לרוב התייחסות לתהליכים ומוצרים מקומיים וזרים גם יחד. ניתן לאתר רבים מהם באינטרנט, ויש לצפות שהמתרגם יהיה מסוגל לזהותם באתרים המקבילים בשפת היעד. ואולם, כאשר אלה אינם זמינים בשפת היעד (כפי שקורה לעתים קרובות), נוצרת בעיה מיוחדת בזיהוי מוצרים שלגביהם ליצרן או לסוכן עצמו אין תרגום מוכן מראש. בעיה זו אקוטית במיוחד בעת תרגום תהליכים ומוצרים לעברית, מאחר שפעמים רבות תהליכים ומוצרים אלה עדיין לא נכנסו לשוק המקומי, לא קיים לגביהם ניסיון מקומי וכמובן ששום מינוח מקובל טרם נמצא עבורם.

יתירה מזו, איכות הכתיבה של הטקסט המקורי עשויה להיות בלתי אחידה, כך שלפעמים כוונות המחבר או המתכנן יהיו לא מובנות. כתוצאה מכך, תרגום של חומר, גם אם הוא טכני ביותר, כרוך במיומנויות של פרשנות ואינטראקציה עם המחבר או המתכנן עד אשר החומר המקורי יהיה ברור לחלוטין ומתורגם כראוי. בעניין זה יש להדגיש כי תוצרי התכנון יישארו תמיד באחריותו המקצועית של המתכנן, אפילו כאשר המוצר המתורגם איננו ערוך בשפת האם שלו. לפיכך, העבודה מול מתרגמים אמינים ומנוסים הכרחית.

בפרויקטים מורכבים, יש להתחשב גם במספר רב של מרכיבים שיש לשלב במסמכי התכנון. כמו בכל תהליך של סופרפוזיציה, היעד הוא אחידות מרבית של כל מרכיבי הפרויקט, הן מבחינת מינוח והן מבחינת תוכן, וככל האפשר גם מבחינת הסגנון, דבר אשר מצריך השקעה של זמן ומאמץ.

בהקשר זה חשובה גם התייחסות לתרגום של תכניות עבודה. התרגום של תכניות עבודה עשוי לגזול זמן רב, ולפיכך זהו תהליך יקר. כמו בכל מסמכי פרויקט אחרים, יש לתרגם תכניות אלה בקפידה, במקצועיות ובהתאמה מרבית לשאר מסמכי הפרויקט. עקב מגבלות של תקציב ושל זמן, פעמים רבות התרגום מתבצע על ידי צוות התכנון עצמו שאין לו את מיומנויות השפה הנדרשות. תכנון מראש, באמצעות הצבת נתוני טקסט רבים ככל שניתן על גבי שכבת CAD יחידה, יקל על משימת התרגום בהמשך הדרך, ללא תלות בשיטה שבה יבוצע התרגום בסופו של דבר.

לפיכך, יש לצפות לתהליך שיתופי בין הלקוח לבין המתרגם, בייחוד כאשר יוצרים מסמכים בעלי השלכות כספיות ומשפטיות מרחיקות לכת כגון מפרטים טכניים וחוזים. קשה לעשות זאת תחת לחץ זמן, מאחר שהדבר העלול לפגום בדיוק ובאמינות המסמך הסופי.

כפי שניתן להסיק מהתיאור לעיל, ומאחר שתרגום מתבצע בדרך כלל בסוף תהליך התכנון, מוטב לשלב את תהליך התרגום בנתיב הקריטי של הפרויקט, כבר בשלבים מוקדמים של התכנון והתקצוב. אל תחכו לרגע האחרון!!

עלות התרגום

בהתחשב בכל האמור לעיל, על מנהלי הפרויקט להתכונן מראש לטיפול בתרגום. גורמי המפתח המאפיינים כל פרויקט תכנון ובניה – מקצועיות, זמן וכסף – הכרחיים גם כאן. וכמו בכל מרכיב אחר של פרויקט פיתוח, עלות התרגום כפופה אף היא לכוחות השוק. אך, מלבד תמחור תחרותי, יש לזכור כמה נושאים חשובים:

ראשית, ולמרות שהדבר עשוי להיראות מובן מאליו, החומר הנשלח אל המתרגם צריך להיות בגרסה סופית ככל שניתן, שאם לא כן, ממש כמו בתהליך התכנון והבנייה עצמו, עלות עבודת התרגום עשויה לעלות עם עריכת השינויים.

כמו כן, חשוב לבדוק הצעות לעבודת תרגום בהסתמך על הרקע המקצועי של המתרגם שנבחר לבצע את העבודה; הפנייה של חומר למתרגם בעל רקע מקצועי מתאים, שעבד בעבר בפרויקטים דומים, מקנה לך, הלקוח, יתרון ברור בזמן שיידרש לבדיקה של עבודת התרגום, בייחוד תחת אילוצי זמן שבדרך כלל מאפיינים את תהליך התכנון והבניה.

טבעו של תהליך התכנון והבניה הינו כזה שתרגום סופי של המסמך מתבצע בנקודות זמן קריטיות במהלך חיי הפרויקט, ובדרך כלל תחת מגבלות זמן קשות. תכנון מראש והקצאת זמן מספיק לתרגום, תסייע לשמירת השפיות, הן שלך והן של המתרגם שלך, ותחסוך לך כסף, מאחר שמתרגמים יחייבו לעתים קרובות תוספת תשלום בגין הדחיפות.

לבסוף, בעוד התרגום יכול להוות מרכיב עלות משמעותי בפרויקט, בהתאמה לגודלו ומורכבותו, חשוב להתייחס למרכיב זה כחלק ממכלול העלויות של הפרויקט. יש לזכור שתרגום איכותי מלכתחילה חוסך זמן יקר להבטחת האיכות של התרגום עצמו; תרגום איכותי מאפשר תקשורת יעילה בין בעלי העניין בפרויקט שבידיהם מסמכים מתורגמים בבהירות ובאופן מדויק; תרגום איכותי מקטין את הפוטנציאל לחבות מקצועית הנובעת מהנפקת מפרטים וכתבי כמויות פגומים; ובנוסף על כך, תרגום איכותי תורם משמעותית להצגה מקצועית של מסמכי הפרויקט ולמוניטין של אלה המפיקים אותם.

לסיכום

תרגום בענפי התכנון והבניה הוא מקצוע מתפתח. הכרה בחשיבותו ובמומחיות הנדרשת לביצועים מעולים בתחום עולה וגוברת ועמה גם הסבירות שמנהלי פרויקטים ישלבו את התרגום בפרויקט כחלק בלתי נפרד מהתהליך הכולל של התכנון והבניה.

שירותי תרגום מקצועיים וטובים מאפשרים חיסכון בזמן ובכסף ומבטיחים מידה רבה של הגנה מפני הסיכונים הטמונים בכל פרויקט בנייה.

כל הזכויות שמורות
דון ג'קובסון
 
קביעת הסטנדרט
לשירותי תרגום בענפי התכנון והפיתוח
חבר באגודת המתרגמים בישראל


צור קשר

דון ג'קובסון תכנון ופיתוח, בע"מ
04-9802075
052-2693758
פקס: 03-725-5995

gungadin@netvision.net.il
ת.ד. 36 הר חלוץ 20121
לייבסיטי - בניית אתרים